Houtrot reparatie

Goed onderhoud is wel essentieel, anders kan er houtrot in je kozijnen komen. Is het al te laat? Ook dan kun je nog ingrijpen en erger voorkomen!

 

Houtrot Reparatie en Preventie

Houtrot steekt vaak ongemerkt de kop op en is de belangrijkste oorzaak van problemen met kozijnen en andere houten onderdelen van uw woning. Slecht onderhoud of onvakkundig schilderwerk is vaak de oorzaak. Het herkennen, voorkomen en behandelen ervan vereist het nodige vakwerk. Houtrot treedt op daar waar onvoldoende behandeld hout langdurig in aanraking komt met vocht. Het treedt vaak als eerste op bij kozijnen, liggende delen en verbindingen. U kunt vergevorderde houtrot vaak zelf wel herkennen.

Let hierbij op de volgende kenmerken:

Blaasvorming onder de verflaag en onthechting daarvan

Barsten in de verflaag

Lokale holten en deuken in de lengterichting van het hout

Bruine of zwarte verkleuring van het ongeverfde hout

Het loslaten van delen van het hout

 

Houtrot reparatie

Om het eerste begin van houtrot te ontdekken is vaak ervaring noodzakelijk. Na een goede inspectie en vastgestelde houtrot volgt de houtrot reparatie. Eerst wordt het rotte hout weggehaald, tot aan het nog gezonde hout. Hierbij is het belangrijk om te zien tot waar het hout aangetast, en waar het gezonde hout weer begint. Vaak is het voor een houtrot behandeling niet nodig om al het hout te vervangen, maar kan vakkundig uitfrezen van het rotte hout al voldoende zijn. Het is hierbij van belang dat de reparatieplekken goed opgezuiverd en stofvrij worden gemaakt.

Hierna wordt de reparatieplek behandeld met Primer en een  twee componenten product dat speciaal bedoeld is hechting en afsluiten van het kale hout. Wij zorgen voor onzichtbare reparaties. Mocht een aangetast raam, deur of kozijn niet meer te redden zijn, dan zorgen wij natuurlijk voor vervanging. Een goed advies over wat wel of niet vervangen moet worden is hier zeker op z’n plaats.