gevelrenovatie

Gevelrenovatie is een onderschat onderdeel van het onderhoud aan een huis.  Als een gevel wand begint te vervallen kan  de eventuele gevelrenovatie een stuk duurder wordt dan wanneer u het zo snel mogelijk adequaat laat oplossen. Bij vervallen gevels en muren kunt u denken aan:

Gevel en wand met scheuren

Scheuren in gevel

Scheuren in het metselwerk

voegen die verdwijnen

voegen die scheuren

pleister dat verdwijnt

zure regen die in de stenen vreet

 

Vooronderzoek
Voor een goed resultaat adviseren wij u om vooraf deskundig onderzoek te laten verrichten. Het verwijderen van gevelvervuiling is namelijk een belangrijke voorwaarde om het schadeverloop te doorbreken en verantwoorde gevelrenovatie, reparatie- en beschermingsmaatregelen te kunnen nemen. Voor alle vormen van gevelrenovatie leveren wij de middelen en expertise om deze te verwijderen zonder beschadiging en aantasting van de ondergrond.

Gevelrenovatie in verschillende vormen

Omdat stenen en type vervuiling nu eenmaal verschillen per pand, vereist elke gevel een andere aanpak van gevelrenovatie.

Straalen

Naast het traditionele reinigen met koud of heet water, reinigen we ook door middel van stralen met de Torbo-installatie.  Alle vervuiling op uw stenen gevel wordt op een effectieve, milieuvriendelijke manier verwijderd.

Uithakken van voegen

Bij deze klus wordt de oude voeg eruit gehakt. Dit betekent dat je na deze klus nieuwe voegen kan maken.

Lood vervangen

Af en toe komt het voor dat het lood vervangen moet worden omdat het inmiddels is gaan scheuren en lekken.

Raamdorpels

Soms zijn oude raamdorpel stenen gescheurd of kwa kleur volledig verschoten. Dan is het wel zo netjes om deze ook te vervangen.

Scheuren in gevel

Als er schuren in de gevel zitten wordt eerst de oorzaak hiervan onderzocht. Daarna zullen wij de oorzaak verhelpen en de kapotte stenen te vervangen.